SLAVICORP. KORPUSI SLOVANSKIH JEZIKOV
Univerza v Varšavi, 22.-24. november 2010


The latest information about registration, accommodation and conference program are published in the English, Polish and Russian version of the Slavicorp web pages.

http://www.slavicorp.polon.uw.edu.pl/english/call_papers_en.html

Call for papers

Corpus Committee
of the ICS

Fakulteta za poljski jezik na Univerzi v Varšavi, Fundacija za poljski jezik, in Poljski nacionalni korpus, napovedujeta prvo konferenco "SLAVICORP. Korpusi slovanskih jezikov". Konferenca je prvi sestanek Odbora za korpusno lingvistiko Mednarodnega slavističnega komiteja. Konferenca bo potekala na Univerzi v Varšavi od 22. do 24. novembra 2010.

27. avgusta 2009 je v Stari Lesni na pobudo predstavnikov številnih slovanskih nacionalnih korpusov, ki so sodelovali na konferencah PALC 2009 v Łódźu in Mondilex 2009 v Varšavi, Mednarodni slavistični komite ustanovil Odbor za korpusno lingvistiko. Predlagatelji predloga so bili člani glavnih skupin za korpusno lingvistiko iz Bolgarije, Češke, Hrvaške, Poljske, Rusije, Slovaške, Slovenije in Ukrajine.

TEME

Teme konference vključujejo, a niso omejene na:
 • Najnovejši izsledki nacionalnih slovanskih korpusov
 • Novi projekti slovanskih korpusov
 • Vzporedni slovanski korpusi
 • Slovanski korpusi in slovarji, osnovani na korpusih
 • Diahroni korpusi in digitalne literarne podatkovnih baze
 • Korpusi v izobraževanju. Vključevanje korpusov v univerzitetne in srednješolske učne načrte
 • Iskalniki in nabori oznak. Slovnično označevanje v slovanskih jezikih.

POSEBNO PREDAVANJE

Posebno predavanje bo namenjeno Vzporednemu poljsko-ruskemu projektu pod vodstvom Univerze v Varšavi, Bashkirske državne pedagoške univerze, Poljskega nacionalnega korpusa in Ruskega nacionalnega korpusa

PLENARNO PREDAVANJE

František Čermák, direktor Češkega nacionalnega korpusa, bo govornik na plenarnem predavanju.

ORGANIZACIJSKI ODBOR

 • Jacek Duda, Inštitut za slovanske jezike, Univerza v Varšavi
 • Milena Hebal-Jezierska, Inštitut za slovanske jezike, Univerza v Varšavi
 • Magdalena Kuratczyk, Inštitut za ruski jezik, Univerza v Varšavi
 • Marek Łaziński, Inštitut za poljski jezik, Univerza v Varšavi
 • Adam Przepiórkowski, Poljski nacionalni korpus

Za nadaljnje informacije o konferenci prosim pišite na: jacek.duda1 at gmail.com.