Po angielsku Po czesku Po rosyjsku Po chorwacku Po serbsku Po dolnołużycku Po górnołużycku Po słoweńsku Po słowacku Po ukraińsku
po angielsku po czesku po rosyjsku po chorwacku po serbsku po dolnołużycku po górnołużycku po słoweńsku po słowacku po ukraińsku


KONFERENCJA SLAVICORP
Uniwersytet Warszawski 22-24 listopada 2010


Najnowsze informacje o konferencji

Komisja korpusowa MKS

Prezentacje konferencyjne

Publikacja materiałów konferencyjnych

SLAVICORP 2, Dubrovnik 2011

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Języka Polskiego oraz Narodowy Korpus Języka Polskiego mają zaszczyt zaprosić na pierwszą konferencję SLAVICORP poświęconą korpusom języków słowiańskich. Spotkanie przedstawicieli ośrodków korpusowych z krajów słowiańskich będzie połączone z zebraniem organizacyjnym Komisji Korpusowej Języków Słowiańskich przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach od 22 do 24 listopada 2010

Międzynarodowy Komitet Slawistów na posiedzeniu w Starej Lesnej w dniu 27.8.2009 powołał do życia Komisję Językoznawstwa Korpusowego. Decyzja ta była poprzedzona wnioskiem przedstawicieli kilku słowiańskich korpusów narodowych zebranych na konferencji PALC w Łodzi i Mondilex w Warszawie w roku 2009. Wniosek o powołanie komisji korpusowej przy MKS, która mogłaby się stać stałym forum wymiany doświadczeń podpisali przedstawiciele korpusów narodowych i ośrodków językoznawstwa korpusowego z Bułgarii, Czech, Chorwacji, Polski, Rosji, Słowacji, Słowenii i Ukrainy.


TEMATYKA KONFERENCJI

Konferencja będzie poświęcona następującym tematom (poniższa lista nie wyczerpuje możliwości):
 • Najnowszy stan poszczególnych korpusów narodowych języków słowiańskich
 • Nowe słowiańskie inicjatywy korpusowe, w tym korpusy języków dotychczas niereprezentowanych
 • Korpusy równoległe języków słowiańskich oraz innych
 • Korpusy i słowniki (elektroniczne i tradycyjne)
 • Korpusy historyczne oraz zbiory tekstów literackich w sieci
 • Programy i systemy edukacyjne oparte na korpusach. Korpusy w dydaktyce szkolnej i uniwersyteckiej
 • Programy wyszukujące i tagsety. Znakowanie gramatyczne tekstu w różnych językach słowiańskich

SESJE TEMATYCZNE

Specjalna sesja tematyczna będzie poświęcona projektowi polsko-rosyjskiego korpusu równoległego prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski, Baszkirski Uniwersytet Pedagogiczny w Ufie, Narodowy Korpus Języka Polskiego oraz Narodowy Korpus Języka Rosyjskiego.

WYKŁADY PLENARNE

Wykład plenarny wygłosi profesor František Čermák, dyrektor Czeskiego Korpusu Narodowego.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Komitet tworzą przedstawiciele instytucji organizujących konferencję.
 • Jacek Duda, Instytut Slawistyki UW - sekretarz konferencji
 • Milena Hebal-Jezierska, Instytut Slawistyki UW
 • Magdalena Kuratczyk, Instytut Rusycystyki UW
 • Marek Łaziński, Instytut Języka Polskiego UW, Fundacja Języka Polskiego
 • Adam Przepiórkowski, Narodowy Korpus Języka Polskiego
 • Natalia Kotsyba, Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales UW