po czesku


KONFERENCE SLAVICORP
Varšavská univerzita 22.– 24. listopadu 2010


The latest information about registration, accommodation and conference program are published in the English, Polish and Russian version of the Slavicorp web pages.

http://www.slavicorp.polon.uw.edu.pl/english/call_papers_en.html

Přihlášky a registrace

Komise pro
korpusovou lingvistiku
MKS

Ústav polonistiky Varšavské univerzity (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego), Nadace pro polský jazyk (Fundacja Języka Polskiego) a Národní korpus polského jazyka (Narodowy Korpus Języka Polskiego) mají tu čest Vás pozvat na první konferenci SLAVICORP, která se bude věnovat slovanským korpusům. Setkání zástupců korpusových středisek ze slovanských zemí bude spojeno s organizační schůzí Komise pro korpusovou lingvistiku při Mezinárodním komitétu slavistů. Konference se bude konat ve dnech 22. až 24. listopadu 2010 na Varšavské univerzitě.

Mezinárodní komitét slavistů se na schůzi ve Staré Lesné dne 27. 8. 2009 rozhodl založit Komisi pro korpusovou lingvistiku. Předcházela tomu žádost podaná zástupci několika slovanských národních korpusů, kteří se sešli na konferencích v Łodzi a ve Varšavě (Mondilex) v roce 2009. Žádost o založení komise pro korpusovou lingvistiku při MKS podepsali zástupci národních korpusů a středisek korpusové lingvistiky z Bulharska, Česka, Charvátska, Polska, Slovenska, Ruska, Slovinska a Ukrajiny. Komise by se měla stát místem výměny zkušeností.

TÉMATA KONFERENCE

Konference se bude věnovat následujícím tématům (níže uvedený seznam nevyčerpává možnosti):
 • Nejnovější stav jednotlivých národních korpusů slovanských jazyků
 • Nové slovanské korpusové iniciativy, také korpusy dosud nereprezentovaných jazyků
 • Paralelní korpusy slovanských a ostatních jazyků
 • Korpusy a slovníky (elektronické a tradiční)
 • Diachronní/historické korpusy a soubory beletristických textů v síti
 • Programy a edukační systémy oparte na korpusech; korpusy ve školní a univerzitní didaktice
 • Vyhledavací programy a tagsety; gramatické značkování v různých slovanských jazycích.

TEMATICKÉ SEKCE

Zvláštní sekce se bude věnovat polskoruskému paralelnímu korpusu, projektu vedenému Varšavskou univerzitou a Baškirskou pedagogickou univerzitou v Ufě, Národním korpusem polského jazyka, Národním korpusem ruského jazyka.

PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKA

Plenární přednášku přednese Prof. PhDr. František Čermák, DrSc., ředitel Ústavu Českého národního korpusu.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR A KONTAKT

 • Jacek Duda, Ústav slavistiky, University of Warsaw
 • Milena Hebal-Jezierska, Ústav slavistiky, Varšavská univerzita
 • Magdalena Kuratczyk, Ústav rusistiky, Varšavská univerzita
 • Marek Łaziński, Ústav polského jazyka, Varšavská univerzita, Nadace pro polský jazyk
 • Adam Przepiórkowski, Národní korpus polského jazyka

Dotazy k organizaci konference zasílejte na: jacek.duda1 at gmail.com.