KONFERENCIJA SLAVICORP
Varšavsko Sveučilište 22.-24. studeni 2010


Informiramo da potpune informacije o smještaju i cijenama su objavljene svim sudionicima konferencije na engleskom jeziku: http://www.slavicorp.polon.uw.edu.pl/english/call_papers_en.html

Prijava

Komisija korpusne lingvistike pri MKS-u

Polonistički Fakultet Varšavskog Sveučilišta, Zadužbina za Poljski Jezik i Nacionalni Korpus Poljskog Jezika imaju čast pozvati na prvu konferenciju SLAVICORP posvećenu korpusima slavenskih jezyka. Sastanak predstavitelja korpusnih centara iz slavenskih država bit će povezan sa organizacionim sastankom Korpusne Komisije Slavenskih Jezika pri Međunarodnom Komitetu Slavista. Konferencija bit će održana na Varšavskom Sveučilištu sa 22. do 24. studenog 2010. godine.

Međunarodni Komitet Slavista postavio je Komisiju Korpusne Lingvistike na sjednici u Staroj Lesnoj dana 27. kolovoza 2009. godine. Ovome rješenju prethodio je prijedlog predstavitelja nekolikih slavenskih nacionalnih korpusa okupljenih na konferenciji PALC u Lođu i Mondilex u Varšavi 2009 godine. Prijedlog za postavljenje Komisije Korpusne Lingvistike pri MKS-u, koja bi mogla postati stalni centar razmijene iskustava, potpisali su predstavitelji nacionalnih korpusa i centara korpusne lingvistike iz Bugarske, Češke, Hrvatske, Poljske, Rusije, Slovačke, Slovenije i Ukrajine.


TEMATIKA KONFERENCIJE

Konferencija bit će posvećena sledećim pitanjima (navedena lista ne iscrpuje svih mogućnosti):
 • Najnovije stanje pojedinih nacionalnih korpusa slavenskih jezika
 • Nove slavenske korpusne inicijative, u tome jezični korpusi dosad nepredstavljenih jezika
 • Paralelni korpusi slavenskih i drugih jezika
 • Korpusi i rječnici (elektronski i tradicionalni)
 • Povijesni korpusi i zbirke književnih tekstova u Internetu
 • Programi i edukacijski sistemi temeljeni na korpusima. Korpusi u školskoj i sveučilišnoj nastavi
 • Pretraživajući programi i tagseti. Gramatičko bilježenje teksta u raznim slavenskim jezicima

TEMATSKE SESIJE

Posebna tematska sesija bit će posvećena projektu poljsko-ruskog paralelnog korpusa upravljenom od Varšavskog Sveučilišta, Baškirskog Pedagoškog Sveučilišta u Ufi, Nacionalni Korpus Poljskog Jezika i Nacionalni Korpus Ruskog Jezika.

PLENARNA PREDAVANJA

Plenarno predavanje održat će profesor František Čermák, direktor Češkog Narodnog Korpusa.

ORGANIZACIONI KOMITET I KONTAKT

Komitet tworzą przedstawiciele instytucji organizujących konferencję.
 • Jacek Duda, Institut Zapadne i Južne Slavistike Varšavskog Sveučilišta - tajnik konferencije
 • Milena Hebal-Jezierska, Institut Zapadne i Južne Slavistike Varšavskog Sveučilišta
 • Marek Łaziński, Institut Poljskog Jezika Varšavskog Sveučilišta, Zadužbina za Poljski Jezik
 • Adam Przepiórkowski, Nacionalni Korpus Poljskog Jezika
 • Kontakt u vezi sa organizacionim pitanjima: jacek.duda1 at gmail.com.