Po angielsku Po czesku Po rosyjsku Po chorwacku Po serbsku Po dolnołużycku Po górnołużycku Po bułgarsku Po słoweńsku Po słowacku Po ukraińsku
po angielsku po czesku po rosyjsku po chorwacku po serbsku po dolnołużycku po górnołużycku po bułgarsku po słoweńsku po ukraińsku


KOMISJA KORPUSOWA
PRZY MIĘDZYNARODOWYM KOMITECIE SLAWISTÓW


Sygnatariusze

Słowiańskie korpusy narodowe

Konferencja SLAVICORP

Najnowsze informacje o konferencji

Prezentacje konferencyjne

Publikacje materiałów konferencyjnych

SLAVICORP 2, Dubrovnik 2011

Międzynarodowy Komitet Slawistów na posiedzeniu w Starej Lesnej w dniu 27.8.2009 powołał do życia Komisję Językoznawstwa Korpusowego. Decyzja ta była poprzedzona wnioskiem przedstawicieli kilku słowiańskich korpusów narodowych zebranych na konferencji PALC w Łodzi i Mondilex w Warszawie w roku 2009. Wniosek o powołanie komisji korpusowej przy MKS, która mogłaby się stać stałym wymiany doświadczeń podpisali przedstawiciele korpusów narodowych i ośrodków językoznawstwa korpusowego z Bułgarii, Czech, Chorwacji, Polski, Rosji, Słowacji, Słowenii i Ukrainy.

Komisja jest w stadium organizacji i w stu procentach otwarta dla wszystkich zainteresowanych osób i instytucji. Do pracy w komisji zaproszeni są wszyscy slawiści, językoznawcy i informatycy z krajów słowiańskich tworzący korpusy, a przede wszystkim przedstawiciele słowiańskich korpusów narodowych oraz słowiańskich korpusów równoległych. Skład komisji ustabilizuje się do najbliższego kongresu slawistów w Mińsku w roku 2013 [link] w trakcie spotkań i konferencji. Pierwsza konferencja przedstawicieli korpusów słowiańskich w ramach afiliowanej już komisji MKS odbędzie się w listopadzie 2010 na Uniwersytecie Warszawskim [link].


ZADANIA KOMISJI

Do zadań komisji należy między innymi:
  • Bieżąca wymiana informacji i doświadczeń w ramch lingwistyki korpusowej poprzez organizowanie regularnych spotkań i konferencji
  • Wspomaganie programowe nowych inicjatyw korpusowych, szczególnie nowych słowiańskich korpusów narodowych
  • Integracja systemów tagowania morfosyntaktycznego języków słowiańskich (poprzez wymianę informacji o standardach i tagsetach)
  • Dążenie do stworzenia korpusu równoległego języków słowiańskich lub poparcie istniejących inicjatyw na tym polu
  • Propagowanie korsyztania z korpusów w slawistyce językoznawczej i literaturoznawczej
  • Popieranie korpusów historycznych oraz internetrowych zbiorów tekstów literackich
  • Wymiana informacji o technologiach językowych opartych na korpusach, m.in. systemach wyszukiwawczych i systemach ekstracji informacji, systemach tłumaczących

SKŁAD KOMISJI (W TRAKCIE ORGANIZACJI)

  • Skład komisji oraz jej zarząd zostanie wybrany w trakcie spotkań i konferencji przed XV Międzynarodowym Kongresem Slawistów w Mińsku w roku 2013. W tej chwili o przyszłości Komisji decydują sygnatariusze wniosku o jej powołanie.
  • Tymczasowym koordynatorem prac Komisji jest dr hab. Marek Łaziński z Uniwersytetu Warszawskiego

KONTAKT

Do momentu ustalenia składu i wybrania zarządu Komisji w sprawach organizacyjnych należy się kontaktować z organizatorami konferencji SLAVICORP lub bezpośrednio z Markiem Łazińskim: M.Lazinski at uw.edu.pl.